Pemacu Penyatuan & Pemulihan Tanah Tempatan

FELCRA Perak bertanggungjawab untuk menyelia proses menggabungkan pegangan tanah yang kecil atau berpecah-belah menjadi unit yang lebih besar dan lebih produktif. Pihak berkuasa berusaha untuk memastikan penggunaan tanah dioptimumkan untuk pertanian, perhutanan atau kegunaan lain sambil juga menggalakkan amalan pengurusan tanah yang mampan.

Penyelidikan

Meningkatkan hasil tanaman dan meminimumkan kesan alam sekitar.

Penyelesaian

Meningkatkan taraf hidup petani dan masyarakat luar bandar.

Kelestarian

Memenuhi keperluan pertanian untuk generasi sekarang dan akan datang.

LATAR BELAKANG

FELCRA Perak Komited Dalam Penyatuan & Pemulihan Tanah

Bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan kelestarian guna tanah, di samping menggalakkan pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan menyatukan tanah, peluang untuk pertanian komersial dapat ditambah baik, meningkatkan pendapatan luar bandar dan mengurangkan konflik penggunaan tanah.

John Doe

Ketua Jabatan FELCRA Wilayah Perak

Kami bekerjasama dengan komuniti, kerajaan dan pihak berkepentingan, serta menggalakkan amalan pengurusan tanah yang mampan melalui inisiatif jangkauan awam.

0
Hektar Tanah Dibangunkan
0
Projek FELCRA Wilayah Perak Berjalan Lancar
0
Peserta Program Keusahawanan FELCRA Wilayah Perak
0
Peserta Projek Penyatuan & Pemulihan FELCRA Wilayah Perak

INSTITUSI

Membina Generasi Berwibawa & Berdaya Saing

Terdapat 4 institusi peserta di bawah pengurusan Hal Ehwal Peserta:

 • Ahli Jawatankuasa Kemajuan Projek (AJKP)
  Ditubuhkan sebagai sebuah badan perantaraan antara pengurusan FELCRA Berhad dan peserta.
 • Koperasi Peserta-peserta Felcra
  Memberi peluang dan ruang kepada peseta dan generasi kedua untuk menjadi ahli perniagaan setanding dengan syarikat yang maju.
 • Wanita Dinamis Felcra (WADIRA)
  Mewujudkan pemimpin dair kalangan ahli-ahli wanita yang mempunyai jati diri, lengkap dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran pengurusan yang berkualiti.
 • Belia Felcra
  Mengadakan aktiviti yang dapt membina peribadi, meningkatkan kesetianegaraan dan mewujudkan kesedaran di kalangan belia.

PERLADANGAN

Penyatuan & Pemulihan

Pelaksanaan strategi pertanian dan kualiti makanan yang berjaya memerlukan pengurusan tanah yang teliti, pematuhan kepada protokol keselamatan makanan, dan kemajuan dalam pembaikan genetik.

Strategi Pembangunan
Strategi untuk kelangsungan pembangunan, penyelenggaraan, dan kelestarian petani dan tanah pertanian.
Strategi Hasil
Strategi menambah baik kualit hasil dan keterjaminan makanan.
Strategi Padi
Strategi menambah baik perusahaan tanaman padi.

USAHAWAN

Sertai Komuniti Usahawan

Membantu komuniti usahawan FELCRA Berhad meningkatkan ekonomi keluarga dengan penerapan ilmu-ilmu perniagaan. Usahawan FELCRA terdiri daripada pelbagai bidang termasuk akuakultur, tanaman, pembuatan, ternakan, makanan, dan perkhidmatan.

BERHUBUNG DENGAN KAMI

Ikuti Kami di Media Sosial

Sorry, this content isn't available right now
Scroll to Top