Institusi

INSTITUSI

Info Peserta

0
Jumlah Peserta di Wilayah Perak

Statistik Peserta

0
Peserta Aktif
0
Kawasan Seluruh Perak
0
Projek Berjalan Lancar

JENIS-JENIS INSTITUSI

Membina & Memupuk Kelestarian Peserta

Jawantakuasa Kemajuan Projek (JKKP)

Mediator antara pengurusan dan komuniti Peserta. Organisasi ini membolehkan masyarakat bekerjasama dan komited terhadap objektif yang sama.

Koperasi Peserta Rancangan (KPR)

Sebuah persatuan sukarela yang berorientasikan perniagaan komersil, bekerja berdasarkan prinsip tolong menolong dan kebajikan anggota.

Wanita Dinamis Felcra (WADIRA)

Institusi untuk memperkasakan wanita dalam integrasi ekonomi, kepemimpinan, membentuk, dan memberi sumbangan kepada masyarakat.

Belia Felcra

Platform untuk Generasi Kedua meningkatkan pengetahuan, kemahiran, minat dan kebolehan yang akan menambahbaik kecekapan dan harga diri mereka.

JKKP

Jawatankuasa Kemajuan Projek

Objektif Penubuhan

 • Ditubuhkan sebagai sebuah badan perantaraan antara pengurusan FELCRA Berhad dan peserta.
 • Memberi peluand dan ruang kepada peserta menyampaikan pandangan, cadangan, dan permasalahan untuk dibincangkan di dalam forum rasmi dan seterusnya membuat keputusan bersama Felcra Berhad.
 • Mewujudkan pemimpin dan warga peserta yang dedikasi, amanah, dan bertanggungjawab menerusi pelaksanaan program pembangunan modal insan anjuran Felcra Berhad.

KPR

Koperasi Peserta Rancangan

Objektif Penubuhan

 • Sebagai sebuah badan perniagaan yang mencari pendapatan lain kepada peserta selaku ahli koperasi.
 • Memberi peluang dan runag kepada peserta dan generasi kedua untuk menjadi ahli perniagaan yang lebih setanding dengan syarikat-syarikat lain yang lebih maju.
 • Memberi peluang pekerjaan kepada peserta dan generasi kedua.

WADIRA

Wanita Dinamis Felcra

Objektif Penubuhan

 • Mewujudkan masyarakat wanita berpengetahuan, maju, progresif, dan dinamis.
 • Mewujudkan pemimpin dari kalangan ahli WADIRA yang mempunyai jati diri, lengkap dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran pengurusan yang berkualiti.
 • Membimbing dan mengalakkan WADIRA berkecimpung dalam bidang keusahawanan dan aktiviti komersil yang menguntungkan

BELIA

Persatuan Belia Felcra

Objektif Penubuhan

 • Mengadakan aktiviti yang dapat membina peribadi, meningkatkan kesetianegaraan dan mewujudkan kesedaran terhadap perlunya menjauhi unsur dan nilai negatif dikalangan ahli belia.
 • Mewujudkan aktiviti untuk ahli-ahli dalam bidang kebudayaan, sukan, kerohanian, dan lain-lain.
 • Memberi peluang kepada ahli-ahli dalam program pembangunan komuniti setempat dan program latihan kepimpinan, kemahiran, dan keusahawanan.

USAHAWAN

Bahagian Usahawan FELCRA

Objektif Penubuhan

Membantu komuniti usahawan FELCRA Berhad meningkatkan ekonomi keluarga dengan penerapan ilmu-ilmu perniagaan. Usahawan FELCRA terdiri daripada pelbagai bidang termasuk akuakultur, tanaman, pembuatan, ternakan, makanan, dan perkhidmatan.

Program-Program di bawah Keusahawanan

Perkhidmatan Usahawan

 • Program Ekonomi Peserta (PEP)
 • Naik taraf premis perniagaan
 • Pensijilan (halal, MESTi, buatan Malaysia, dll.)

Pembangunan Usahawan

 • Pembangunan produk
 • Pelabelan, pembungkusan, dan papan tanda
 • Karnival dan ekspo usahawan
 • Data usahawan

Perkhidmatan Usahawan

 • Pembangunan stesen minyak
 • Pelancongandesa (Homestay & Inap Desa)
Scroll to Top