Profil

LATAR BELAKANG

Tentang Felcra Wilayah Perak

Felcra Perak komited untuk menegakkan standard tinggi dalam industri pertanian. Tumpuan organisasi terhadap pembangunan mampan dan pemuliharaan alam sekitar terbukti melalui pelaksanaan amalan terbaik dalam penggunaan tanah dan pengurusan sumber, dengan kerjasama komuniti tempatan.

Hektar Tanah Dibangunkan
2996

Hektar Tanah Dibangunkan

Projek FELCRA Wilayah Perak Berjalan Lancar
166

Projek FELCRA Wilayah Perak Berjalan Lancar

Peserta Program Keusahawanan FELCRA Wilayah Perak
193

Peserta Program Keusahawanan FELCRA Wilayah Perak

Peserta Projek Penyatuan & Pemulihan FELCRA Wilayah Perak
19608

Peserta Projek Penyatuan & Pemulihan FELCRA Wilayah Perak

50

Tahun Penubuhan

Visi & Misi

Visi

Menjadi Organisasi Perusahaan Sosial Termantap (Social Enterprise Powerhouse) dalam sektor pertanian dan makanan.

Misi

1. Melindungi kepentingan Peserta dari aspek ekonomi dan sosial. 2. Memacu teknologi agrikultur. 3. Memperjuangkan agenda Jaminan Makanan Nasional.

Objektif Penubuhan Felcra

Piagam Pelanggan

Menyediakan kemudahan asas kepada semua pusat pembangunan dengan cekap, tepat dan saksama dalam lingkungan perlaksanaan program pembangunan yang dirancangkan.

Sentiasa patuh dan taat kepada kehendak-kehendak Organisasi, Kementerian dan Negara di dalam meningkatkan kualiti dan produktiviti ke arah Kemajuan Malaysia.

Memberi perkhidmatan yang cemerlang, cekap, dan berkesan bagi mencapai pulangan yang maksimum terhadap pelaburan yang di buat demi kesejahteraan kumpulan sasar sejajar dengan wawasan FELCRA.

Berusaha agar masyarakat FELCRA dibentuk menjadi dinamis, berdikari, berdaya saing, bersyukur, dan berwawasan serta membangunkan Modal Insan kami dengan adil dan saksama tanpa prasangka.

Semua transaksi kewangan akan diselesaikan dengan betul, tepat dan cepat dengan mengeluarkan bayaran dalam tempoh 3 hari setelah pengesahan diterima oleh unit bayaran dan bersedia menyelesaikan sebarang tuntutan yang dikemukakan oleh pihak pelanggan.

Pengurusan Tertinggi Felcra Wilayah Perak

John Doe
John Doe Pengarah Jabatan
Jane Smith
Jane Smith Ketua Biro Kewangan
John Doe
John Doe Ketua Biro Operasi & Strategi